Multi Source Feedback för läkare Home
Multi Source Feedback (MSF) för läkare är ett 360 graders instrument för att hjälpa läkare att utvecklas i sin yrkesroll. För ST-läkare rekommenderar vi MSF för läkare under andra och fjärde året i ST.

Instrumentet består av tre delar; en självvärderingsenkät där läkaren själv bedömer sina förmågor, en medarbetarenkät där läkarens medarbetare bedömer hens förmågor och en patientenkät där ett urval av läkarens patienter bedömer hens förmågor. Klicka på aktuell länk nedan för besvara valfri enkät eller för att registrera en ny utvärdering.

Klicka här om du är läkare som önskar feedback.
Här kan du även skriva ut pappersversion av patientenkäten och beställa resultaten av utvärderingen.
Klicka här om du är medarbetare och vill besvara en enkät för en registrerad läkare
Klicka här om du är patient och vill besvara en enkät för en registrerad läkare

Demoversion där du kan pröva enkäterna. Svaren lagras bara i en övningsdatabas och visas i demo-rapporterna.Exempel på kriterier för bedömning av klinisk kompetens i MSF för läkare hittar du här: BEDÖMNINGSKRITERIER =>


Bakgrund
MSF för läkare är en svensk version av ett väl beprövat engelskt enkätinstrument, ”the General Medical Council Multi-Source Feedback Questionnaires”, som vi på Akademiskt primärvårdscentrum (APC)/KI har validerat med ekonomiskt stöd av SFAM. I MSF för läkare jämförs hur medarbetare och patienter bedömer din kliniska och kommunikativa kompetens, din samarbetsförmåga, empati och konsultativa förmåga, attityder och förhållningssätt med din egen bedömning. Enkäterna besvaras och sammanställs anonymt.

Ytterligare information:
http://sfam.se/foreningen/s/st-lakare
https://www.ijme.net/archive/8/validation-of-the-swedish-version-of-the-gmc-questionnaire/
https://www.ijme.net/archive/9/swedish-adaptation-of-the-gmc-questionnaires/
http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2018/07/Nytt-svenskt-instrument-for-kompetensvardering-av-lakare/

MSF-teamet bakom projektet:
Jan-Eric Olsson, senior studierektor, specialist i allmänmedicin, APC
Thomas Marmolin, studierektor, specialist i allmänmedicin, APC
Helena Schild Tossman, fd övergripande studierektor, specialist i allmänmedicin, APC

Kontaktperson:
Thomas Marmolin, thomas.marmolin@regionstockholm.se